Dana 29. 12. 2017. godine u GOŠA FOM AD u Smederevskoj Palanci je isporučena oprema za Vagon za utovar uglja MUZ 32.3.

„IT INŽENJERING“ Beograd je realizovao kompletnu integraciju opreme.

Kompanija SIEMENS Beograd, Divizija digitalna fabrika, procesna industrija i pogoni (DF PD) je proglasila  IT INŽENJERING Beograd za „Partnera godine sa najvećim ostvarenim rastom u 2017. godini“ na redovnom godišnem sastanku partnera te divizije održanom 22. decembra 2017. godine u Beogradu.

Na sastanku su prisustvovali predstavnici više od 15 partnera divizije DF PD.

IT INŽENJERING Beograd je ostvario  najveći rast prometa sa Simensom i u procentualnom (90%) i u apsolutnom iznosu.

Dana 27. 11. 2017. godine u RB „KOLUBARA“ na PK „Tamnava Zapadno Polje“ pušten je u rad rekonstruisani rotorni bager SRs2000 – Glodar 2.

„IT INŽENJERING“ Beograd je kao podizvođač preduzeća „SIEMENS“ Beograd realizovao značajan deo posla na zameni sistema upravljanja navedene mašine.

Dana 24. 11. 2017. godine u GOŠA FOM AD u Smederevskoj Palanci je isporučena oprema za Poluportalni kran 46+10t.

„IT INŽENJERING“ Beograd je realizovao kompletnu integraciju opreme.

Tokom novembra 2017. na Vojnomedinciskoj akademiji u Beogradu zamenjen je frekventni regulator proizvođača Danfoss i izvršena je popravka automatike za odsisnu klima komoru Klinike za hematologiju i zamenjen je frekventni regulator proizvođača ABB i izvršena je popravka automatike za klima komoru S-11 Klinike za urgentnu i internu medicinu.

Takođe, izvršena je popravka dva frekventna regulatora proizvođača Danfoss centralne pripreme vazduha CPV-1.

„IT INŽENJERING“ Beograd je realizovao nabavku, isporuku, montažu i puštanje u rad svih regulatora.

Dana 03. 03. 2017. godine u RB „KOLUBARA“ na PK „Polje C“ je isporučena oprema za pogonske stanice B2000.

„IT INŽENJERING“ Beograd je kao podizvođač preduzeća „SIEMENS“ Beograd realizovao kompletnu integraciju opreme.

U RB „KOLUBARA“ na PK „Tamnava Zapadno Polje“ su u toku radovi na rekonstrukciji rotornog bagera SRs2000.32/5.0+VR90±10 – G2. „IT INŽENJERING“ Beograd kao podizvođač preduzeća „SIEMENS“ Beograd vrši zamenu upravljačkog sistema.