IT Inženjering je u saradnji sa “Siemens” Beograd realizovao nabavku i ugradnju komunikacione i opreme za optičku mrežu za BTD sistem i dispečerski centar Površinskog kopa “Tamnava zapadno polje” u okviru kog je realizovano sledeće:

  • Izrada izvođačke dokumentacije
  • Nabavka i integracija opreme u komunikacione i upravljačke ormane
  • Nabavka i integracija opreme u elektro kontejnere u kopu
  • Nadzor nad montažom komunikacione opreme u kopu
  • Montaža opreme u dispečerskom centru
  • „Upgrade“ sistemskog PLC softvera mašina na poslednje verzije Siemens TIA softvera
  • Korekcija postojećeg upravljačkog softvera po mašinama
  • Izrada PLC upravljačkog softvera za ceo BTD u dispečerskom centru

Završetkom ovog projekta korisnik dobija dispečerski centar sa implementiranom najsavremenijom Siemens opremom, iz koga može da vrši daljinsko nadgledanje, praćenje i defektažu svih mašina na sistemu, kao i daljinsko upravljanje i kontrolu nad četiri ugljena (BTD) i jednog jalovinskog (BTO) sistema.