Dana 22. 03. 2019. godine u RB „KOLUBARA“ na PK „Polje G“ je puštena u probni rad rekonstruisana pogonska stanica B=1600 – V2 snage 4x400kW.

IT Inženjering Beograd je u konzorcijumu sa preduzećem Energotehnika – Južna Bačka Novi Sad realizovao kompletan posao rekonstrukcije elektroopreme.