Dana 31. 01. 2020. godine u JP EPS, Ogranak RB „KOLUBARA“ na PK „Tamnava Zapadno Polje“ pušten je u rad rekonstruisani i modernizovani bager dreglajn EŠ6/45 – Pogonski broj 4.

„IT INŽENJERING“ Beograd je time završio i treći dreglajn sa kompletno modernizovanom elektroopremom baziranom na modernoj Siemensovoj opremi SINAMICS S120 i SIMATIC.