U periodu od septembra 2019. do februara 2020. IT Inženjering Beograd kao podizvođač preduzeća „Ogranak ABB Autoamtion Gmbh “ Beograd je pružio tehničku podršku u testiranju i puštanju u rad „CQMS“ sistema za upravljanje kontrolom kvaliteta uglja u JP EPS, Ogranak RB “Kolubara”.

IT Inženjering Beograd je učestvovao u korekciji softvera za monitoring kvaliteta uglja, kao i puštanju u rad i testiranju funkcionalbnosti složene opreme neophodne za funkcionisanje sistema.