Kompanija SIEMENS Beograd, LDA Minerals je proglasila  IT INŽENJERING Beograd za „Platinum partnera” u 2020. godini“

Krajem oktobra 2020. godine, na površinskom kopu Tamnava Zapadno Polje završena je rekonstrukcija upravljačkog sistema četiri tračna transportera prvog BTO sistema. IT Inženjering Beograd je u konzorcijumu sa preduzećem Energotehnika – Južna Bačka Novi Sad realizovao kompletan posao rekonstrukcije elektroopreme.