IT Inženjering Beograd je završio poslovnu 2020. godinu sa pozitivnim finansijskim rezultatom i ostvarenim ukupnim prihodom u iznosu od 307 miliona RSD (2.6 miliona EUR) i time nastavio trend rasta ukupnog prihoda i uspešnog poslovanja u prethodnim godinama.

U decembru 2020. u RB „KOLUBARA“ na PK „Tamnava Zapadno Polje“ puštena je u rad kompletno nova pogonska stanica B=1600 – E1.

„IT Inženjering“ je kao partner „Siemensa“ Beograd, a za potrebe “Energotehnike Južna Bačka“ Novi Sad realizovao:

  • elektroprojekat,
  • izvođačku dokumentaciju,
  • nabavku i integraciju elektro opreme,
  • izradu korisničkog PLC i HMI softvera,
  • ispitivanje i puštanje mašine u rad i
  • dokumentaciju izvedenog stanja.