Entries by admin

Kompanija SIEMENS Beograd, Divizija digitalna fabrika, procesna industrija i pogoni (DF PD) je proglasila IT INŽENJERING Beograd za „Partnera godine sa najvećim ostvarenim rastom u 2017. godini“

Kompanija SIEMENS Beograd, Divizija digitalna fabrika, procesna industrija i pogoni (DF PD) je proglasila  IT INŽENJERING Beograd za „Partnera godine sa najvećim ostvarenim rastom u 2017. godini“ na redovnom godišnem sastanku partnera te divizije održanom 22. decembra 2017. godine u Beogradu. Na sastanku su prisustvovali predstavnici više od 15 partnera divizije DF PD. IT INŽENJERING […]

Isporuka, montaža i puštanje u rad regulatora na VMA

Tokom novembra 2017. na Vojnomedinciskoj akademiji u Beogradu zamenjen je frekventni regulator proizvođača Danfoss i izvršena je popravka automatike za odsisnu klima komoru Klinike za hematologiju i zamenjen je frekventni regulator proizvođača ABB i izvršena je popravka automatike za klima komoru S-11 Klinike za urgentnu i internu medicinu. Takođe, izvršena je popravka dva frekventna regulatora […]

Integracija opreme za pogonske stanice B2000

Dana 03. 03. 2017. godine u RB „KOLUBARA“ na PK „Polje C“ je isporučena oprema za pogonske stanice B2000. „IT INŽENJERING“ Beograd je kao podizvođač preduzeća „SIEMENS“ Beograd realizovao kompletnu integraciju opreme.

Detaljni Inženjering i isporuka upravljačke opreme za rotorni bager SRs2000.32/5.0 + VR90±10 – G2, TAKRAF

Dana 12. 12. 2016. godine u RB „KOLUBARA“ na PK „Tamnava Zapadno Polje“ je isporučena kompletna upravljačka oprema za rotorni bager SRs2000.32/5.0 + VR90±10 – G2, TAKRAF. „IT INŽENJERING“ Beograd je kao podizvođač preduzeća „SIEMENS“ Beograd realizovao detaljni inženjering i kompletnu integraciju opreme za sistem upravljanja.