Krajem juna 2021. godine, na površinskom kopu „Tamnava Zapadno Polje“, u sklopu BTO-1 (Bager-Transporter-Odlagač) sistema završena je

revitalizacija pogonske stanice tračnog transportera (B=2000) sa novim frekventnim regulatorima serije SINAMICS S120 snage 4x1000kW.

IT Inženjering je kao podizvođač Siemensa Beograd, realizovao:

 • izvođačku dokumentaciju,
 • integraciju opreme,
 • modifikaciju postojećih ormana na mašini,
 • nadzor nad montažom na terenu,
 • korekcije PLC i HMI softvera na mašini,
 • doradu i korekcije softvera u dispečerskom centru (DC) „Tamnava Zapad“,
 • ispitivanje i puštanje mašine u rad i
 • dokumentaciju izvedenog stanja

U junu 2021. u RB „Kolubara“ na površinskom kopu „Polje G“ puštena je u rad kompletno nova pogonska stanica tračnog transportera B=1600, E3.

Test vremenske raspoloživosti u trajanju od 14×24 sata neprekidnog rada je uspešno realizovan sa postignutom raspoloživošću od 99.95% bez otkaza na elektro opremi.

„IT Inženjering“ je kao partner „Siemensa“ Beograd, a za potrebe “Energotehnike Južna Bačka“ Novi Sad realizovao:

 • elektroprojekat,
 • izvođačku dokumentaciju,
 • nabavku i integraciju elektro opreme,
 • izradu korisničkog PLC i HMI softvera,
 • ispitivanje i puštanje mašine u rad i
 • dokumentaciju izvedenog stanja.

Dana 29. 12. 2017. godine u GOŠA FOM AD u Smederevskoj Palanci je isporučena oprema za Vagon za utovar uglja MUZ 32.3.

„IT INŽENJERING“ Beograd je realizovao kompletnu integraciju opreme.