Učešće u izradi korisničkog softvera za rotorni bager SchRs1400/3×28 – BWE6600