Isporuka elektroopreme, ispitivanje i puštanje u rad Pogonske stanice 4x400kW, B=1600 – U2