Isporuka, montaža, ugradnja upravljačke opreme i puštnje u rad za mobilnu raspodelnu stanicu MRS1800/1