Isporuka elektroopreme, ispitivanje i puštanje u rad Rotornog bagera SchRs1600 – G3