Projektovanje, isporuka opreme i puštanje u rad upravljačkog sistema za pogon trake bandvagena BRs1600(17,5+32,5)x15