Izrada projektne dokumentacije za zamenu sistema upravljanja rotornog bagera SRs1300 +VR – G8
Krajnji korisnik: PK „Polje D“