Servisiranje upravljačke opreme rotornog bagera C700S
Krajnji korisnik: PK „Polje B“