Izrada nadzornog, upravljačkog i mrežnog softvera za rotorni bager SRs1300+VR – G8
Krajnji korisnik: PK „Polje D“