Nadzor nad montažom, ispitivanje i puštanje u rad upravljačkog sistema rotornog bagera SRs1300+VR – G8
Krajnji korisnik: PK „Polje D“