Izrada projektne dokumentacije za zamenu sistema upravljanja odlagača A2Rs-B8500.60.1 – O1
Krajnji korisnik: PK „Tamnava zapadno polje“