Servisiranje regulisanog pogona kružnog kretanja na bageru SchRs470, Bager-4