Provera ispravnosti i puštanje u rad postojećeg upravljačkog sistema SIMATIC S7-300 na liniji za izradu nosača za oluke