Isporuka upravljačke opreme, nadzor nad montažom, ispitivanje i puštanje u rad za mobilnu raspodelnu stanicu MRS-1800/2 (S7-300, ACS800 2x132kW)
Krajnji korisnik: PK „Tamnava istočno polje“