Ispitivanje i puštanje u rad, izrada dokumentacije izvedenog stanja za mobilnu raspodelnu stanicu MRS-1800/3
Krajnji korisnik: EPS, RB „KOLUBARA“