Isporuka elektroopreme, ispitivanje i puštanje u rad upravljačke opreme pogonske stanice SU-5
Krajnji korisnik: PK „Tamnava Istočno Polje“