Puštanje u rad dva regulisana pogona sa DC regulatorima DCS500 ABB na liniji za proizvodnju panel ploča