Zamena frekventnog regulatora i popravka automatike za klima komoru S-11 Klinike za urgentnu i internu medicinu