Zamena frekventnog regulatora i popravka automatike za odsisnu klima komoru Klinike za hematologiju u objektu VMA