Isporuka elektroopreme, ispitivanje i puštanje u rad Rotornog bagera SchRs630 – G4, O&K
Krajnji korisnik: EPS, RB „KOLUBARA“