Projektovanje, isporuka opreme, softver i puštanje u rad rashladnih jedinica na reduktorima tipa FLENDER B3FE 19 na pogonskim stanicama CDS 1,2,3,4 i 5 (FAM)
Krajnji korisnik: EPS, RB „KOLUBARA“