Revitalizacija i modernizacija kompletne elektroopreme Pogona separacije uglja (drobilica, lančasti transporter)

Revitalizacija i modernizacija kompletne elektroopreme BTO sistema (C700S, ARs1400, BRs1400)

Projektovanje, integracija i isporuka upravljačke opreme SIMATIC S7-400 za rotorni bager SRs2000

Projektovanje, izrada i isporuka programabilnog simulatora/trenažera za upravljačku opremu SIMATIC S7-300

Projektovanje, izrada i isporuka pogonskog bloka i upravljačkog sistema za pogon kablovskog bubnja na bandvagenu BRs1400.37/50.1

Projektovanje, izrada i isporuka pogonskog bloka i upravljačkog sistema za pogon kablovskog bubnja na rotornim bagerima (8 kompleta)

Projektovanje i izrada opreme za rekonstrukciju upravljačkog sistema bagera C-700S

Projektovanje, isporuka opreme i puštanje u rad upravljačkog sistema za pogon trake bandvagena BRs1600(17,5+32,5)x15