Izrada projektne dokumentacije za zamenu sistema upravljanja rotornog bagera SRs1300 +VR – G8
Krajnji korisnik: PK „Polje D“

Elektroprojekat tračnog transportera SU2000 sa primenjenom frekventnom regulaciojom
Krajnji korisnik: PK „Tamnava Južno polje“

ABB, Beograd Izrada projektne dokumentacije za zamenu pogona radnog točka frekventno regulisanim pogonom na rotornom bageru SchRs630 – G7
Krajnji korisnik: PK „Polje D“

Izrada projektne dokumentacije za zamenu pogona radnog točka frekventno regulisanim pogonom na rotornom bageru SchRs630 – G2
Krajnji korisnik: PK „Tamnava Istočno polje“

Izrada projektne dokumentacije za zamenu pogona radnog točka frekventno regulisanim pogonom na rotornom bageru SchRs630 – G1 i G4
Krajnji korisnik: PK „Tamnava Zapadno polje“

Detaljni inženjering za Bandvagen-Odlagač ARs/BRs1600

Projektovanje, izrada i isporuka kompletne elektroopreme, puštanje u rad za bager dreglajn EŠ5/45

Revitalizacija i modernizacija kompletne elektroopreme BTO sistema (C700S, ARs1400, BRs1400)

Rekonstrukcija regulisanog elektromotornog pogona kablovskog bubnja za rotorne bagere