Inženjering usluge i isporuke opreme za mobilnu raspodelnu stanicu MRS1800 Krajnji korisnik: EPS, RB „KOLUBARA“

Revitalizacija sistema servera 800xA za BTO 2 sistem na PK „Tamnava – Zapadno polje“

Projektovanje i isporuka opreme za „Dispečerski centar ugljenih sistema na PK „Tamnava zapadno polje“
Krajnji korisnik: EPS, RB „KOLUBARA“

Projektovanje, izrada elektroopreme, softver i puštanje u rad linije za automatski transport sirove, suve i pečene robe, u ciglani u Inđiji

Zamena elektromotora i ugradnja regulatora brzine na postrojenju za snabdevanje vodom sistema hlađenja objekta VMA

Montaža, ispitivanje i korekcije PLC softvera na mašinama TZP za Projekat unapređenja kvaliteta uglja – CQMS – paket C1
Krajnji korisnik: EPS, Ogranak RB „KOLUBARA“