Projektovanje i izrada elektronskog sklopa za zadavanje i prikaz parametara na bagerima u upravljačkom sistemu ASEA DS8

Rekonstrukcija regulisanog elektromotornog pogona kablovskog bubnja za rotorne bagere

Projektovanje, isporuka opreme i puštanje u rad upravljačkog sistema za pogon trake bandvagena BRs1600(17,5+32,5)x15