Godišnji ugovor za servis i popravku frekventnih regulatora i softstartera

Isporuke elektrodelova za postrojenje za pripremu uglja

Integracija elektroopreme za niskonaponske ormane raspodelne stanice Krajnji korisnik: EPS, Ogranak „TE-KO Kostolac“

Projektovanje i isporuka opreme za „Dispečerski centar ugljenih sistema na PK „Tamnava zapadno polje“
Krajnji korisnik: EPS, RB „KOLUBARA“

Projektovanje, izrada elektroopreme, softver i puštanje u rad linije za automatski transport sirove, suve i pečene robe, u ciglani u Inđiji

Dvogodišnji ugovor za hitne intervencije na frekventnim regulatorima objekta VMA

Godišnji ugovor za isporuku frekventnih pretvarača i delova za frekventne pretvarače