VESTI

Za potrebe transporta uglja na pogonu separacija EPS je odlučio da dosadašnji transport železničkim putem zameni sa tračnim transporterima čime bi se dobila veća efikasnost, pouzdanost sistema i ekonomska isplativost. IT inženjering je kao partner Energotehnike Južna Bačka i Siemensa Beograd uradio revidiranje projekta prema savremenim standardima i propisima, kao i tehničkim preporukama i uradio […]

IT inženjering je firma koja je osnovana 05. 03. 2002 godine u Beogradu. Na današnji dan firma proslavlja 20 godina postojanja firme i uspešnog rada. I posle 20 godina rada, firma je ostala verna svom početnom sloganu „Sa nama se posao sigurno završava“, što se svakako najbolje može videti po broju uspešno završenih poslova tokom […]

Ako si završio Elektrotehnički fakultet i nisu ti strani: kreativnost i disciplina posvećenost poslu i brzo učenje, odgovornost i spremnost na timski rad,   i ako želiš da se zaposliš u stabilnoj domaćoj firmi, koja koristi savremenu opremu i softverske alate i učestvuje na velikim investicionim projektima prijavi se na office@itinzenjering.com   Trenutno slobodna radna […]

Krajem juna 2021. godine, na površinskom kopu „Tamnava Zapadno Polje“, u sklopu BTO-1 (Bager-Transporter-Odlagač) sistema završena je revitalizacija pogonske stanice tračnog transportera (B=2000) sa novim frekventnim regulatorima serije SINAMICS S120 snage 4x1000kW. IT Inženjering je kao podizvođač Siemensa Beograd, realizovao: izvođačku dokumentaciju, integraciju opreme, modifikaciju postojećih ormana na mašini, nadzor nad montažom na terenu, korekcije […]

U junu 2021. u RB „Kolubara“ na površinskom kopu „Polje G“ puštena je u rad kompletno nova pogonska stanica tračnog transportera B=1600, E3. Test vremenske raspoloživosti u trajanju od 14×24 sata neprekidnog rada je uspešno realizovan sa postignutom raspoloživošću od 99.95% bez otkaza na elektro opremi. „IT Inženjering“ je kao partner „Siemensa“ Beograd, a za […]

B1600_E2_vest

U aprilu 2021. u RB „Kolubara“ na površinskom kopu „Tamnava Istočno polje“ puštena je u rad kompletno nova pogonska stanica tračnog transportera B=1600, E2. „IT Inženjering“ je kao partner „Siemensa“ Beograd, a za potrebe “Energotehnike Južna Bačka“ Novi Sad realizovao: elektroprojekat, izvođačku dokumentaciju, nabavku i integraciju elektro opreme, izradu korisničkog PLC i HMI softvera, ispitivanje […]

U januaru 2021. u RB „KOLUBARA“ na PK „Tamnava Istočno Polje“ puštena je u rad kompletno nova mobilna raspodelna stanica MRS1800. Test vremenske raspoloživosti je uspešno izveden sa postignutom raspoloživošću od 99.1% bez otkaza na elektro opremi.IT Inženjering je kao podizvođač preduzeća Energotehnika Južna Bačka, realizovao nabavku opreme, montažu opreme, izradu upravljačkog softvera, ispitivanje i […]

IT Inženjering Beograd je završio poslovnu 2020. godinu sa pozitivnim finansijskim rezultatom i ostvarenim ukupnim prihodom u iznosu od 307 miliona RSD (2.6 miliona EUR) i time nastavio trend rasta ukupnog prihoda i uspešnog poslovanja u prethodnim godinama.

U decembru 2020. u RB „KOLUBARA“ na PK „Tamnava Zapadno Polje“ puštena je u rad kompletno nova pogonska stanica B=1600 – E1. „IT Inženjering“ je kao partner „Siemensa“ Beograd, a za potrebe “Energotehnike Južna Bačka“ Novi Sad realizovao: elektroprojekat, izvođačku dokumentaciju, nabavku i integraciju elektro opreme, izradu korisničkog PLC i HMI softvera, ispitivanje i puštanje […]