FAQ

Da li IT Inženjering isporučuje rezervne delove za frekventne regulatore iz familije ABB ACS880?

Da, IT Inženjering je partner distributer i integrator ABB-a za ACS i DCS regulatore.

Da li IT Inženjering radi rekonstrukciju upravljačke opreme asfaltnih baza?

Ne, IT inženjering jeste radio rekonstrukcije elektroopreme asfaltnih baza do 2008. godine. U poslednje vreme samo isporučuje rezervne delove.

Da li nam možete ponuditi rezervne delove: Siemens, 6ES7954-8LL03-0AA0 – 2 komada, 6EP1333-2BA20 – 3 komada?

Da, za isporuku rezervnih delova obratite se našoj službi prodaje na office@itinzenjering.com.

Da li IT Inženjering radi snimanje stanja na mašini i pripremu elemenata za pokretanje postupka nabavke elektroopreme za rekonstrukciju na rudarskim mašinama?

Za rudarske mašina da, potrebno je da dostavite zahtev na office@itinzenjering.com sa osnovnim podacima o kakvoj mašini se radi.

Da li IT Inženjering radi rekonstrukciju regulisanih elektromotornih pogona sa jednosmernim (DC) motorima?

Da, sa opremom ABB DCS500, DCS800, DCS880. Za detaljnije informacije dostavite zahtev na office@itinzenjering.com sa osnovnim podacima o kakvom pogonu se radi.