Inženjering

Širok repertoar inženjering usluga u oblasti automatizacije rudarskih mašina i regulacije elektromotornih pogona su dominantna delatnost IT Inženjeringa. Značajne reference na složenim inženjering projektima ostvarene u dosadašnjem radu osnov su našeg optimističnog pogleda u budućnost.

 • Komercijalno tehnička analiza zahteva naručioca
 • Definisanje predloga tehničkog rešenja
 • Gruba kalkulacija i procena budžeta
 • Prikupljanje i analiza projektne dokumentacije
 • Izbor osnovne opreme
 • Kontakt sa potencijalnim  partnerima
 • Tehnička podrška u svim fazama realizacije projekata automatizacije rudarskih mašina
 • Definisanje i razrada projektnih  zadatka i projektnih podloga
 • Tehnička pomoć pri definisanju tenderske dokumentacije
 • Definisanje koncepta elektroopreme
 • Uporedna analiza mogućih tehničkih rešenja
 • Optimizacija troškova investicije
 • Izrada baznog i detaljnog inženjeringa za nove rudarske mašine
 • Izrada izvođačke dokumentacije
 • Izrada dokumentacije izvedenog objekta
 • Projektovanje elektroopreme za napajanje, sistema upravljanja i elektomotornih pogona
 • Izrada elaborata i projekata rekonstrukcije i modernizacije elektroopreme rudarskih mašina
 • Konfiguracije upravljačke opreme
 • Izrada PLC softvera
 • Izrada HMI softvera
 • Parametriranje frekventnih regulatora
 • Testiranje softvera u radioničkim uslovima
 • Testiranje i puštanje softvera u rad na mašini
 • Izrada prateće dokumentacije uz softver
 • Pripremne aktivnosti za rad na terenu
 • Projektantski nadzor
 • Nadzor nad montažom
 • Koordinacija sa drugim izvođačima na mašini
 • Beznaponsko ispitivanje
 • Ispitivanje pod naponom
 • Parametriranje upravljačke opreme
 • Parametriranje elektromotornih pogona
 • Parametriranje periferne opreme
 • Funkcionalno testiranje mašine
 • Puštanje u rad i praćenje probnog rada
 • Obuka osoblja korisnika za rukovanje mašinom
 • Obuka osoblja korisnika za održavanje elektroopreme
 • Obuka osoblja korisnika za upravljačke (PLC) sisteme
 • Obuka osoblja korisnika za regulisane elektromotorne pogone

Izrada tehničke dokumentacije po sopstvenim ili tuđim projektnim podlogama:

 • Detaljni inženjering
 • Izvođačka dokumentacija
 • Dokumentacija izvedenog objekta
 • Tehnički opisi
 • Uputstvo za rukovanje
 • Uputstvo za održavanje