VESTI

Za potrebne „Elektroprivrede Srbije“ AD (EPS) i realizacije novog BTO sistema na površinskom kopu „Polje E“ koji treba da se otvori kako bi se povećali proizvodni kapaciteti za kopanje uglja u RB „Kolubara“ u izradi je nov odlagač kapaciteta 8500 m3/h. Glavni izvođači su “Energotehnike Južna Bačka“ Novi Sad, „FAM Beumer“ Magdeburg, Nemačka i „Goša […]

U decembru, „IT Inženjering“ je kao partner firme „Innomotics“ Beograd (ćerka firma „Siemens“ Beograd) uradio, usaglasio sa krajnjim korisnikom i predao kompletnu izvođačku dokumentaciju za rekonstrukcije bandvagena BRs1600/(28+50)x9, pogonski broj BW3 na PK“ Tamnava zapadno polje“ Rudarskog basena „Kolubara“.

U sklopu ugovora o servisu PLC opreme i frekventnih regulatora, „IT Inženjering“ je realizovao zamenu upravljačkog sistema za koji više ne postoje rezervni delovi na pogonu Vodozahvata „Tamnava Istočno polje“. Rekonstrukcija je urađena sa savremenom Siemens-ovom opremom. Uz zamenu komponenti, urađene su i nove električne šeme i upravljački softver. Sistem je uspešno pušten zu rad.

Za potrebne „Elektroprivrede Srbije“ AD (EPS) i pravljena novog BTO sistema na rudarskog basena „Radljevo Sever“ koji treba da se otvori kako bi se povećali zahtevani kapaciteti za ugalj pravi se novi bager SchRs1400, kapaciteta 6600m3/h. „IT Inženjering“ je kao partner “Energotehnike Južna Bačka“ Novi Sad je realizovao: integraciju elektro opreme u sve niskonaponske ormane, […]

Na PK „Tamnava Zapadno polje“ tokom 2019. godine su sve mašine povezane na novi dispečerski centar. Tokom 2023. godine se zbog tehnoloških zahteva pojavila potreba  da se u sistem dispečerizacije i upravljanja dodaju i neke stare postojeće mašine koje nisu imali potreban hardver i softver za povezivanje na nov sistem u dispečerskom sistemu. IT inženjering […]

Sistem za kontrolu objekta, baziran na familiji uređaja EY1200 je pušten u rad 1980. godine zahvaljujući stručnjacima švajcarskog „Sautera“ i domaćih firmi „Mašinoprojekt“ i „Janko Lisjak“. Tokom 1995/6. godine, zbog otkaza centralnog upravljačkog računara, a iz razloga nemogućnosti servisiranja i održavanja sistema od strane „Sautera“ pošto je zemlja bila u režimu tvrdih ekonomskih i tehničkih […]

Za potrebne održavanje visine vodotoka reka u Vojvodini vrši se izgradnja crpne stanice „JARAK“. IT inženjering kao podizvođač Energotehnike „Južna Bačka“ je isporučio kompletno integrisanu elektro opremu za crpnu stanicu.

Za potrebne javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije“ (EPS) i pravljena novog BTO sistema na rudarskom basenu „Radljevo Sever“ koji treba da se otvori kako bi se povećali zahtevani kapaciteti za ugalj pravi se novi bager SchRs1400, kapaciteta 6600m3/h. Glavni izvođač je “Energotehnike Južna Bačka“ Novi Sad, dok je projektant mašinskog dela firma „ThyssenKrupp“, a projektant elektro […]

Vojnomedicinska akdemija (VMA) Beograd je jedna od najznačajnijih medicinskih ustanova u Srbiji. Zbog širokog spektra poslova kojim se bavi VMA, u zgradi su instalirani mnogobrojni sistemi za nadzor i održavanje zgrade i potrebne infrastrukture. VMA je ugovorio podršku za hitne intervencije na frekventnim regulatorima sa firmom IT inženjering koja radi defektažu, popravku i servis frekventnih […]