Entries by Slobodan Pesic

Odlagač 8500

Za potrebne „Elektroprivrede Srbije“ AD (EPS) i realizacije novog BTO sistema na površinskom kopu „Polje E“ koji treba da se otvori kako bi se povećali proizvodni kapaciteti za kopanje uglja u RB „Kolubara“ u izradi je nov odlagač kapaciteta 8500 m3/h. Glavni izvođači su “Energotehnike Južna Bačka“ Novi Sad, „FAM Beumer“ Magdeburg, Nemačka i „Goša […]

Servis i popravka upravljačke opreme i frekventnih regulatora – Vodozahvat „Tamnava Istočno polje“

U sklopu ugovora o servisu PLC opreme i frekventnih regulatora, „IT Inženjering“ je realizovao zamenu upravljačkog sistema za koji više ne postoje rezervni delovi na pogonu Vodozahvata „Tamnava Istočno polje“. Rekonstrukcija je urađena sa savremenom Siemens-ovom opremom. Uz zamenu komponenti, urađene su i nove električne šeme i upravljački softver. Sistem je uspešno pušten zu rad.

Integracija opreme u upravljačke i niskonaponske elektro ormana za rotorni bager sa pretovarnim delom SchRs 1400, kapaciteta 6600m3/h

Za potrebne „Elektroprivrede Srbije“ AD (EPS) i pravljena novog BTO sistema na rudarskog basena „Radljevo Sever“ koji treba da se otvori kako bi se povećali zahtevani kapaciteti za ugalj pravi se novi bager SchRs1400, kapaciteta 6600m3/h. „IT Inženjering“ je kao partner “Energotehnike Južna Bačka“ Novi Sad je realizovao: integraciju elektro opreme u sve niskonaponske ormane, […]

Rekonstrukcija elektroopreme pogonske stanice SU-3 i povezivanje sa Dispečerskim centrom PK „Tamnava Zapadno polje“

Na PK „Tamnava Zapadno polje“ tokom 2019. godine su sve mašine povezane na novi dispečerski centar. Tokom 2023. godine se zbog tehnoloških zahteva pojavila potreba  da se u sistem dispečerizacije i upravljanja dodaju i neke stare postojeće mašine koje nisu imali potreban hardver i softver za povezivanje na nov sistem u dispečerskom sistemu. IT inženjering […]

Popravka i zamena podcentrala za automatsko upravljanje sistemima u objektu VMA

Sistem za kontrolu objekta, baziran na familiji uređaja EY1200 je pušten u rad 1980. godine zahvaljujući stručnjacima švajcarskog „Sautera“ i domaćih firmi „Mašinoprojekt“ i „Janko Lisjak“. Tokom 1995/6. godine, zbog otkaza centralnog upravljačkog računara, a iz razloga nemogućnosti servisiranja i održavanja sistema od strane „Sautera“ pošto je zemlja bila u režimu tvrdih ekonomskih i tehničkih […]

Bazni i detaljni inženjering za elektro opremu rotornog bagera sa pretovarnim delom SchRs 1400, kapaciteta 6600m3/h

Za potrebne javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije“ (EPS) i pravljena novog BTO sistema na rudarskom basenu „Radljevo Sever“ koji treba da se otvori kako bi se povećali zahtevani kapaciteti za ugalj pravi se novi bager SchRs1400, kapaciteta 6600m3/h. Glavni izvođač je “Energotehnike Južna Bačka“ Novi Sad, dok je projektant mašinskog dela firma „ThyssenKrupp“, a projektant elektro […]

Servis frekventnih regulatora na objektu VMA

Vojnomedicinska akdemija (VMA) Beograd je jedna od najznačajnijih medicinskih ustanova u Srbiji. Zbog širokog spektra poslova kojim se bavi VMA, u zgradi su instalirani mnogobrojni sistemi za nadzor i održavanje zgrade i potrebne infrastrukture. VMA je ugovorio podršku za hitne intervencije na frekventnim regulatorima sa firmom IT inženjering koja radi defektažu, popravku i servis frekventnih […]

Zamena železničkog transporta rovnog uglja od Pogona „Suva separacija“ do RJ „Mokra separacija“ tračnim transporterima

Za potrebe transporta uglja na pogonu separacija EPS je odlučio da dosadašnji transport železničkim putem zameni sa tračnim transporterima čime bi se dobila veća efikasnost, pouzdanost sistema i ekonomska isplativost. IT inženjering je kao partner Energotehnike Južna Bačka i Siemensa Beograd uradio revidiranje projekta prema savremenim standardima i propisima, kao i tehničkim preporukama i uradio […]