Integracija

Integracija opreme u sopstvenoj radionici, mreža kooperanata, periodični pregledi i hitne servisne intervencije, isporuka i ugradnja rezervnih delova, tehnička podrška Kupcima pri definisanju zamena za zastarelu opremu su bitan činilac koji povezuje savremenu opremu i inženjering usluga.

 • Izrada radioničke dokumentacije
 • Elektromontaža opreme u sopstvenoj radionici
 • Ispitivanje i testiranje opreme
 • Integracija kompletnih upravljačkih sistema
 • Konfigurisanje upravljačke i mrežne opreme u radionici
 • Integracija frekventnih pretvarača velike snage
 • Stabilna mreža kooperanata
 • Defektaža stanja opreme
 • Servisiranje elektroopreme rudarskih mašina
 • Servisiranje upravljačke opreme
 • Servisiranje AC i DC regulisanih elektromotornih pogona
 • Intervencije u garantnom roku i van garantnog roka
 • Godišnji ugovori o održavanju
 • Periodični pregled opreme
 • Hitne intervencije
 • Hitna nabavka rezervnih delova
 • ABB
  • AC i DC  regulatori
  • PLC kontroleri
  • SN oprema
  • NN oprema
 • SIEMENS
  • AC  i DC regulatori
  • PLC kontroleri SIMATIC
  • HMI uređaji
  • SN oprema
  • NN oprema
 • DANFOSS
 • TELEGARTNER
 • SATEL
 • GESSMANN
 • TR ELEKTRONIK
 • Snimanje stanja na terenu
 • Analiza postojećih tehničkih rešenja
 • Izrada tehničkih podloga za tenderisanje i nuđenje
 • Nadzor nad montažom na terenu
 • Montažerske intervencije na terenu
 • Podrška pri definisanju zamena za zastarelu opremu