Sistem za kontrolu objekta, baziran na familiji uređaja EY1200 je pušten u rad 1980. godine zahvaljujući stručnjacima švajcarskog „Sautera“ i domaćih firmi „Mašinoprojekt“ i „Janko Lisjak“. Tokom 1995/6. godine, zbog otkaza centralnog upravljačkog računara, a iz razloga nemogućnosti servisiranja i održavanja sistema od strane „Sautera“ pošto je zemlja bila u režimu tvrdih ekonomskih i tehničkih sankcija izvršena je supstitucija centralnog upravljačkog računara u kontrolnom centru domaćom opremom.  Ugrađena je oprema „IVO LOLA RIBAR Korporacije“ bazirana na, za tu aplikaciju namenski modifikovanom PLC kontroleru PA2000 i SCADA sistemu LUNA. Tom prilikom nije menjana oprema po potcentralama niti ostala oprema u sistemu.

Posle puštanja u rad sistema, problem je predstavljala nemogućnost nabavke rezervnih SAUTER modula za potcentrale sistema EY1200. Ni nakon ukidanja sankcija SAUTER nije bio u mogućnosti da isporučuje rezervne module zbog zastarelosti sistema. Problem je delimično rešen izradom zamenskih modula od strane domaće firme „IT Inženjering““ iz Beograda. Sistem centralnog nadzora i upravljanja objektom VMA je i danas u funkciji.

Nakon više od 25 godina eksploatacije pojavila se potreba modernizacijom ukupnog sistema kontrole objekta. IT inženjering je početkom 2023. uspešno realizovao pilot projekat zamene kompletnog sistema (i opreme i softvera) i u kontrolnom centru i u jednoj potcentrali primenom najsavremenijih upravljačkih sistema.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *