Frekventni pretvarači i delovi za frekventne pretvarače

Godišnji ugovor za servis i popravku frekventnih regulatora i softstartera

Isporuke elektrodelova za postrojenje za pripremu uglja

Inženjering usluge i isporuke opreme za tri pogonske stanice B=1600 Krajnji korisnik: EPS, RB „KOLUBARA“

Elektro delovi za dispečerske centre

Godišnji ugovor za servis i popravku frekventnih regulatora i softstartera

Isporuke elektrodelova za postrojenje za pripremu uglja

Dvogodišnji ugovor za hitne intervencije na frekventnim regulatorima objekta VMA

Godišnji ugovor za isporuku frekventnih pretvarača i delova za frekventne pretvarače