Frekventni pretvarači i delovi za frekventne pretvarače

Inženjering usluge i isporuke opreme za mobilnu raspodelnu stanicu MRS1800 Krajnji korisnik: EPS, RB „KOLUBARA“

Revitalizacija sistema servera 800xA za BTO 2 sistem na PK „Tamnava – Zapadno polje“

Godišnji ugovor za servis i popravku frekventnih regulatora i softstartera

Isporuke elektrodelova za postrojenje za pripremu uglja

Inženjering usluge i isporuke opreme za tri pogonske stanice B=1600 Krajnji korisnik: EPS, RB „KOLUBARA“

Elektro delovi za dispečerske centre

Integracija opreme za tri pogonske stanice B=1600 Krajnji korisnik: EPS, RB „KOLUBARA“