Zamena sistema upravljanja na pogonskim stanicama B=2000 na BTO-1 sistemu