Inženjering usluge i isporuke opreme za mobilnu raspodelnu stanicu MRS1800 Krajnji korisnik: EPS, RB „KOLUBARA“

Projektovanje i isporuka opreme za „Dispečerski centar ugljenih sistema na PK „Tamnava zapadno polje“
Krajnji korisnik: EPS, RB „KOLUBARA“

Projektovanje, izrada elektroopreme, softver i puštanje u rad linije za automatski transport sirove, suve i pečene robe, u ciglani u Inđiji

Isporuka elektroopreme, ispitivanje i puštanje u rad Pogonske stanice 4x400kW, B=1600 – U1

Isporuka elektroopreme, ispitivanje i puštanje u rad bagera dreglajna EŠ6/45 – EŠ3

Isporuka elektroopreme, ispitivanje i puštanje u rad Pogonske stanice 4x400kW, B=1600 – U3

Isporuka elektroopreme, ispitivanje i puštanje u rad bagera Vedričara ERs1000/20
Krajnji korisnik: EPS, RB „KOLUBARA“

Isporuka elektroopreme, ispitivanje i puštanje u rad Pogonske stanice 4x400kW, B=1600 – U6