Projektovanje, izrada elektroopreme, softver i puštanje u rad linije za automatski transport sirove, suve i pečene robe, u ciglani u Inđiji