Inženjering usluge i isporuke opreme za mobilnu raspodelnu stanicu MRS1800 Krajnji korisnik: EPS, RB „KOLUBARA“

Projektovanje i isporuka opreme za „Dispečerski centar ugljenih sistema na PK „Tamnava zapadno polje“
Krajnji korisnik: EPS, RB „KOLUBARA“

Projektovanje, izrada elektroopreme, softver i puštanje u rad linije za automatski transport sirove, suve i pečene robe, u ciglani u Inđiji

Zamena elektromotora i ugradnja regulatora brzine na postrojenju za snabdevanje vodom sistema hlađenja objekta VMA

Provera ispravnosti i puštanje u rad postojećeg upravljačkog sistema SIMATIC S7-300 na liniji za izradu nosača za oluke

Zamena sistema upravljanja rotornog bagera SRs2000.32/5.0 + VR90+/-10 – G2, TAKRAF Krajnji korisnik: EPS, RB „KOLUBARA“

Zamena frekventnog regulatora i popravka automatike za klima komoru S-11 Klinike za urgentnu i internu medicinu

Zamena frekventnog regulatora i popravka automatike za odsisnu klima komoru Klinike za hematologiju u objektu VMA