Zamena elektromotora i ugradnja regulatora brzine na postrojenju za snabdevanje vodom sistema hlađenja objekta VMA