Inženjering usluge i isporuke opreme za mobilnu raspodelnu stanicu MRS1800 Krajnji korisnik: EPS, RB „KOLUBARA“

Inženjering usluge i isporuke opreme za tri pogonske stanice B=1600 Krajnji korisnik: EPS, RB „KOLUBARA“

Integracija opreme za tri pogonske stanice B=1600 Krajnji korisnik: EPS, RB „KOLUBARA“

Integracija elektroopreme za niskonaponske ormane raspodelne stanice Krajnji korisnik: EPS, Ogranak „TE-KO Kostolac“

Projektovanje i isporuka opreme za „Dispečerski centar ugljenih sistema na PK „Tamnava zapadno polje“
Krajnji korisnik: EPS, RB „KOLUBARA“

Montaža elektro opreme u razvodne ormane i kompletiranje elektrokabine za “Vagon za utovar uglja MUZ 32.3, tip Z 21323”

Elektroinstalacioni radovi na kompletiranju panela, ormana i kabine za “Poluportalni kran 46 + 10t”

Integracija opreme za pogonske stanice B2000

Isporuka elektroopreme, ispitivanje i puštanje u rad bagera dreglajna EŠ6/45 – EŠ3

Isporuka elektroopreme, ispitivanje i puštanje u rad Pogonske stanice 4x400kW, B=1600 – U3