Isporuka elektroopreme, ugradnja i puštanje u rad za pogon radnog točka na bageru SchRs630-G7
Krajnji korisnik: PK „Polje D“